Перелік документів для вступу в НСПУ

 

 

1.Заява: (До Президії Національної спілки письменників України від (прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, телефон) ЗАЯВА. Прошу прийняти мене в члени НСПУ. Я автор …(жанр, назва книги, рік виходу) ……Зі статутом Спілки ознайомлен… і зобов’язуюсь виконувати. Підпис. Дата.)

2.Автобіографія (довільної форми не більше 2-х аркушів форматом А-4)

3.Листок обліку кадрів (типовий, письмова відповідь на всі запитання).

4.4 фотографії 3х4 см

5.2 фотографії 4х6 см

6.1 художнє фото 

7. Список опублікованих творів (прізвище, ініціали претендента): (спочатку видані книги з указанням назви, жанру, мови, обсягу в сторінках, назви видавництва, року видання. Потім антології з указанням назви, сторінки публікації, жанру, мови, обсягу в сторінках, назви видавництва. року видання. Потім альманахи з указанням назви, сторінки публікації, жанру, мови, обсягу в сторінках, назви видавництва, року видання. Потім журнали з указанням назви журналу, року, місяця, номера, сторінки, назви публікації, жанру, обсягу у сторінках. Потім газети з указанням назви, року, місяця, числа, номера, сторінки, назви публікації, жанру).

8.По три примірники опублікованих книг з ISBN.

9.При наявності – копії рецензій на книги.

10.Три рекомендації письменників з не менш ніж 3-річним стажем перебування в НСПУ

11.Рекомендація обласної організації НСПУ з витягом з протоколу зборів.

12. Все це у папці з цупкого картону із  зав’язками.

 

Додаткова інформація