Київська обласна літературна премія імені Григорія Косинки

                                   Проект

                                                                                                                         Додаток  1                                                                                                                  Затверджено розпорядженням голови   

адміністрації від «……» ….....2013 № ….

                                                                                        Зареєстровано в Київському обласному 

управлінні юстиції «……» …...2013  № …

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Київську обласну літературну премію імені Григорія Косинки

 

1. Обласна літературна премія імені Григорія Косинки  (надалі – Премія)  заснована Київською обласною державною адміністрацією для відзначення кращих здобутків поетів, прозаїків, драматургів, авторів книг художньої публіцистики, літературної критики і літературознавства – членів Київської обласної організації Національної спілки письменників України.

Премія присуджується в  розмірі  дванадцяти  прожиткових  мінімумів  для працездатних осіб  за рахунок коштів обласного бюджету,  передбачених на цю мету. 

2. Премія  присуджується  головою Київської обласної державної адміністрації щорічно за кращий  художній, художньо-публіцистичний, літературно-критичний чи літературознавчий твір, що відзначається високою літературною майстерністю, утверджує ідеали гуманізму та українську національну ідею, високі духовні цінності, є вагомим внеском у національне культурне відродження і становлення української державності.

3. Премією відзначається автор або група авторів цілісного художнього, художньо-публіцистичного, літературно-критичного чи літературознавчого твору.

4.  На   здобуття  Премії висуваються  твори, опубліковані або оприлюднені в Україні по телебаченню, радіо чи на сцені протягом трьох останніх  років, що передують присудженню Премії.

5. Висунення претендентів на здобуття Премії здійснюється за ініціативою творчих спілок, національно-культурних товариств, трудових колективів підприємств, установ і організацій, редакцій засобів масової інформації, видавництв, військових частин, громадських організацій, що знаходяться  на  території Київської  області. Представлення на здобуття Премії погоджується з авторами чи колективом авторів. 

6. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття Премії, не може становити більше трьох осіб. 

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції.

7. У листі-клопотанні вказуються: 

– дата і номер протоколу зборів, які висунули претендента на здобуття Премії (у разі колективного прийняття рішення про висунення претендента); 

–  прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і роботи, посада, літературні публікації (книги) претендента; –  короткий  відгук-характеристика  на твір, який висувається на здобуття Премії.

До листа-клопотання додаються:

– оригінали твору у 3-х примірниках  і, при наявності, копії опублікованих відгуків (рецензій) на  нього; 

– копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та ідентифікаційного коду;

– фотографії претендента, бажано художньої.

8. Листи-клопотання про висунення на здобуття Премії подаються до Управління культури, національностей і релігій Київської обласної  державної  адміністрації (м. Київ, пл. Л. Українки,  1) до  01 жовтня року присудження. 

9. Документи про висунення кандидатур на здобуття Премії розглядаються Комісією з присудження Премії у порядку, визначеному в Положенні про Комісію з розгляду питань щодо присудження Премії. 

10. Присудження Премії проводиться розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

11. Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації про присудження Премії публікується до 29 листопада – дня народження Григорія Косинки в обласній офіційній пресі, оприлюднюється по обласному радіо і телебаченню. Премія вручається лауреату головою облдержадміністрації або уповноваженою ним особою у присутності членів Комісії та літературно-мистецької громадськості області в урочистій обстановці.  

12. Особі, відзначеній Премією, вручається диплом встановленого зразка, нагрудний знак лауреата і грошова частина Премії.

13. У разі відзначення Премією двох кандидатів чи колективу авторів твору всім лауреатам видаються дипломи та нагрудні знаки, а грошова частина Премії ділиться між ними порівну.

14. Премія може вручатися автору (колективу авторів) за нові твори, що відповідають цьому Положенню, багаторазово.

 

Додаткова інформація